פורום המנכ"לים

פורום המנכלים מהווה במה מרכזית להתייעצויות בין מנכלים, שיתופי פעולה, יצירת כוח של קבוצה, למידה מניסיון משותף