חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לידיעתכם השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

זכויות יוצרים

כל האמור באתר לרבות העיצוב והמידע, הינם בבעלות:  

(להלן: “החברה”) חברת פתרונות אפקטיביים בע”מ

הבעלות מוגנת על פי חוק זכויות יוצרים ועל פי כל דין רלוונטי אחר.

חל איסור לעשות שימוש מסחרי ו/או שימוש בניגוד לאמור להלן:

 1. חברת פתרונות אפקטיביים בע”מ תמכור  (להלן: “הספר“) , חל איסור להעתיק הספר ו/או להעביר את האמור בו לצד ג’ ו/ או לערוך את הספר בכל צורה שהיא, כמו כן אין לבצע העתקת טקסט ו/או עיבוד טקסט (כתיבת הטקסט במילים אחרות) ו/או לעשות שימוש בטקסטים דיגיטליים –  לפי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2002.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש הוגן בספר ולא מסחרי בשום אופן.

שמירה על פרטיות

 1. החברה מתחייבת לשמור על המידע שיועבר על ידי המשתמש באתר בסודיות, המידע שיועבר על  ידי המשתמש הינו לצורך רכישת ספר ו/או השירותים כפי שיופיע באתר מעת לעת, על כן המשתמש נותן הסכמתו לחברה לספק להעביר לו דואר אלקטרוני ו/או הודעות ו/או פניות טלפוניות.
 2. תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר “ceopro” אנא קרא אותם היטב, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר

אחריות

 1. המידע שהתקבל באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.
 2. החברה אינה אחראית באופן ישיר ו/או עקיף לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן למשתמש ו/או לצד ג’.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש באתר זה מעת לעת. שימוש בשירותי האתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

תנאי שימוש ורכישה באתר

 1. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 2. “פתרונות אפקטיביים בע”מ” תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת  באתר.
 3. במידה והמוצרים אינם נמצאים המלאי החברה שהחברה לא ידע עליהן בעת ההזמנה, תבוטל המכירה ותימסר על כך הודעה לצרכן תוך שני ימי עסקים.
 4. זאת ועוד במידה והעסקה לא תאושר על ידי כרטיס האשראי, החברה לא מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו.
 5. יש למלא את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר ודואר אלקטרוני, על מנת שהחברה תאשר את ההזמנה באתר בהמצעות השרת המאובטח של החברה.
 6. הרוכש הינו בן 18 ומעלה. עסקה שתמצא בניגוד לתנאים אלו לא תאושר על ידי הספק.

מחירים

 1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.
 2. החברה תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
 3. לתשומת לבך: אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות חריגה שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. רק במקרים חריגים אלו הטעות לא תחייב  את האתר. במקרה זה נפנה אליך מיידית לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו  לך.

תנאי תשלום 

 1. החברה תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת.
 2. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.

דמי טיפול ומשלוח

 1. בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעמוד המשלוחים.
 2. החברה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.
 3. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

מדיניות אספקת מוצרים

 1. תקנון האספקה יכנס לתוקפו כפוף למועד פרסום הדפסת הספרים כפי שיופיע באתר המכירה.

  החזרת המוצר תתאפשר במידה ולא נמצא שנעשה בו שימוש כלל ואין סימנים על הכריכה או בדפי הספר המעידים על פתיחתו/כגון דפים מקופלים כרירה שאינה חלקה ללא ספני פתיחת הספר, או כל פגם אחר.. יש לשלוח את המוצר למשרדי החברה בכתובת שבזי 14 יהוד בצרוף קבלת הקניה.

  פניה להחזרת מוצר תעשה תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר , באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה במייל rafiis@esg.co.il .
 1. החברה זכאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או סך של 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 2. בכפוף לתנאים המפורטים החברה תפעל להשבת התמורה ששולמה בעד המוצר המוחזר בניכוי הסכומים שהחברה רשאית לנכות על פי המפורט לעיל ועל פי כל דין.
 3. ההחזר יבוצע לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.
 4. על מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע, תחול מדיניות החזרת מוצרים בכפוף לתקנון המבצע, כפי שיפורסם על ידי החברה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981/
 2. החזרת מוצרים תעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר.
 3. כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים .
 4. במייל rafiis@esg.co.il בצרוף החשבונית .

יצירת קשר איתנו

 1. ניתן ליצור קשר עמנו באמצעות “ceopro” באתר וכן בטלפון: 03-539-5900
 2. כתובתנו שבזי 14 יהוד

קבלת דיוור

 1. בביצוע קניה באתר הנך מסכים להצטרף לרשימת הדיוור שלנו. בכל עת הנך יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה אמצעות לחיצה על קישור ההסרה.