חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » ייעוץ עסקי » ניהול עסקים » איך להגדיל תפוקות ותוצאות במקום שעות והוצאות

איך להגדיל תפוקות ותוצאות במקום שעות והוצאות

העתיד בניהול עובדים

עידן אי־הוודאות ותהליך הגלובליזציה שהשוק עובר חייבו את  המעסיקים ואת המנהלים למצוא פתרונות ניהוליים חדשים.

תהליך הניהולי והתעסוקתי בעידן החדש

להלן מספר מאפיינים שמשפיעים על התהליך הניהולי והתעסוקתי בעידן החדש:

 • פיזור טריטוריאלי העובד נדרש להיות במקומות רבים ושונים. ריכוז פיזי של העובדים במקום אחד יוצר חוסר יעילות – ריבוי נסיעות, טרטור הלקוח והעובד וחוסר התאמה לצרכים.
 • מדידה כחלק מההתפתחות הטכנולוגית בעולם נבנו כלים מחשוביים 
 • Business intelligence) BI) – המאפשרים למדוד כל תפוקה ותוצאה אפשרית. אין צורך להסתמך יותר על מדידת התשומות ומתן השערות לגבי התפוקות, אלא ניתן למדוד את התפוקות והתוצאות באופן מדויק.
 • כלכלנות – העולם הניהולי למד לבחון את הערך מול ההשקעה (ROI ( Return On Investment  ולמקסם אותה באופן לא ליניארי על ידי שינוי השיטות, התהליכים והמכניזציה.
 • More for Less – מעבר לתהליכי עבודה מיכוניים והפחתת תהליכי עבודה אנושיים, כך שעם הזמן שעות עבודה רבות יתייתרו. דוגמאות לתהליכים מסוג זה: בדיקות אוטומטיות, ביצוע תשלום מראש – רב קו, אספקת משקאות קרים במקררים וכו’.
 • ניהול תפוקות ולא ניהול תשומות – הערכת העבודה נעשית על פי תפוקותיה ולא על פי מספר השעות שהעובד מקדיש לה או המאמץ שהושקע בה.
 • מוח ומומחיות – בעידן שבו מובילים הידע והמומחיות בשוק ישנו יתרון משמעותי לעובד בעל ידע רב ויכולת גבוהה לניתוח וליישום.

כלים ניהוליים חדשים ומותאמים

מאפיינים אלה מחייבים את המנהלים לנקוט בכלים ניהוליים חדשים ומותאמים:

 1. הגדרת תפוקות – הגדרת התפוקות המצופות מכל תהליך ומכל עובד וחתירה מתמדת לתהליכי שיפור התפוקות בד בבד עם התייעלות.
 2. צוותי חשיבה – הקמת צוות חשיבה קבוע שיפתח שיטות ותהליכים חדשים וליווי תהליכים אלו בכלכלנות תחשיבית.
 3. מבנה ארגוני גמיש ומשתנה – המציאות סביב מחייבת להתייחס למבנה הארגוני כמו אקורדיון שיכול להתאים עצמו במהירות לשינויים.
 4. למידה – בניית מערכת ללמידה ארגונית לשימור ועדכון הידע הארגוני. 
 5. ניהול מומחים – ניהול מומחים וטאלנטים  (technological leaders) הינו ניהול תפעולי־מקצועי גמיש המותאם לצרכים ספציפיים, לכן המנכ”ל נדרש להיות בעל מיומנויות מתאימות לניהול זה שהינו שכיח פחות מניהול הירארכי־צבאי
 6. שינוי במבנה השכר והתמריצים – התאמת השכר והתמריצים לתפוקות העובד ולתרומתו לערך הארגוני.

חשוב לציין שביצוע שינוי כזה מחייב קודם כל שינוי תפיסתי. באופן טבעי, קל ונוח יותר לחזור להרגלים קיימים ול’אזור הנוחות’.

בנייה והתאמה של מערך השכר והתמריצים

העיקרון הפיטרי על פי העיקרון הפיטרי (לורנס ג’יי פיטר וריימונד האל) כל עובד מוצלח יקודם בתפקידו לאור הצלחתו, עד אשר יתקבע בתפקיד אותו לא יצליח לבצע היטב וייתקע שם. במילים אחרות, ארגון היררכי מנתב את עובדיו דווקא לתפקידים שהם אינם מוכשרים לבצעם. מערכת השכר והתגמול עיקרון זה בא לידי ביטוי ביתר שאת במערכת השכר והתגמול של עובדים. דמיינו לעצמכם את הצמיחה הטבעית של עובד בארגון  – העובד מתקבל בתנאי שכר מסוימים ומתחיל להתקדם בהיררכיה הארגונית. באופן טבעי, שכרו ותגמוליו עולים בשני אופנים: ארגונים אינם נוטים לשנות את תנאי ההעסקה הבסיסיים של העובד גם כשהם שולמו ביתר או אם השתנתה המציאות העסקית, זאת עקב החשש מנטישת העובד ואיבוד הידע שצבר, הקושי בגיוס עובדים בעלי יכולת בענפים מסוימים, הקושי בהתמודדות הבינאישית מול העובד והעיסוק בעניינים השוטפים. כמו כן, במקרים רבים לא מבוצעים תחשיבים כלכליים שנותנים למנהל תמונה עדכנית, למשל עובד אחד התקבל בתנאים מסוימים של תשלום ביתר, ולאחר תקופה הארגון גדל ב־100 עובדים. עם הזמן, התהליך הפך למנהג בארגון, מנהג בישראל דין הוא וכעת ישנה הכפלה במאה של תשלום ביתר כל חודש. העובד התקדם לתפקידים נוספים ושכרו הותאם לתפקיד (פעמים רבות ללא קשר לביצועיו). כך, למעשה, מערכת התגמול והתמרוץ של העובדים מכפילה את עצמה. כאשר הארגון נמצא בצמיחה עסקית אין למנהליו רצון לעסוק בעניין זה כיוון שהם ממוקדים בניהול הצמיחה.  התוצאה – הארגון צובר שכבת שומן בעולם השכר והתגמולים שתפריע לו בעתיד. הבעיה היא שכשמחליטים לטפל בכך מאוחר מדי החיתוך כואב מאוד ויוצר קושי כפול ומכופל לבצע את המהלכים, עד כדי מוכנות להתעלם מכך במחיר נפילת הארגון. כעת, דמיינו לעצמכם שהעובד מקבל שכר ותמריצים שאינם כלכליים מול ביצועיו. מה יעשה המנהל? ייתכן והמנהל ירצה להחליפו ואז הלך קבלת ההחלטות יהיה כך: העובד הקיים עולה לי איקס, אם אני רוצה עובד משופר עליי לשלם יותר מהאיקס הקיים. התוצאה – עלייה נוספת בבסיס השכר והתגמולים כתנאי התחלתי לגיוס עובד, זאת בטרם הוכח שביצועיו משופרים . לאור הדיסוננס הקוגניטיבי שתואר לעיל מנהלים רבים נמנעים פעמים רבות משינוי כפול – הן הימנעות מהחלפת העובד שאינו מתפקד כראוי והן הימנעות משינוי התנאים והתגמולים. התוצאה הסופית –העלות לייצר ביצועים עסקיים במונחי תגמול ותמרוץ עולה באינרציה קבועה במהלך השנים, הסטנדרט לביצוע מול העלות קטן ונגרמת פגיעה בתחרותיות. אז מה עליך לעשות כמנהל על מנת למנוע משבר ופגיעה בתחרותיות? עליך לבצע בחינה מחודשת של כל מערך ההסכמים, הנהלים והנוהגים ולייצר חוקת עבודה מאוזנת בין העובד לארגון. עליך לבחון מחדש את כל המבנה הארגוני ולבצע חלוקה מחודשת של התפקידים והמחלקות, בהתאמה למצב החדש ולתוכנית העבודה המחודשת לאור המשבר. מומלץ שהבחינה תהיה בשיתוף גורם חיצוני כי למנהלים שהינם בתוך המערכת יש לעיתים שיקולים שאינם כלכליים והם עשויים להיות מונעים ממקום רגשי, שמרני, מאזור נוחות וכדומה. כמובן שכדאי לשתף ולרתום אותם לתהליך, אך חייבים לקבל גם זווית ראייה ניטראלית. עליך לבקש כלכלנות מקצועית קבועה (עדיף ברמה חודשית) למצב התגמולים והתמרוצים ולמערכת השכר- המנהל חייב להבין כמותית מה המשמעות של כל החלטה שנוגעת לענייני התמרוץ והשכר, כולל החלטות שנראות טבעיות, כגון: תשלום על נסיעות ,מתנות וכו’ כיוון שלעיתים יש לכך השלכות כלכליות שהוא לא צפה מראש ולא כיוון אליהן. עליך להעדיף קשירת מנגנוני שכר למנגנוני ביצוע – למנגנוני שכר שאינם קשורים בביצוע יש באופן טבעי “חיים משלהם” והם נוטים להתפשט ולהתפתח. לעומת זאת, כאשר מנגנוני השכר תלויים בביצועים ישנה בקרה מתמדת עליהם מעצם כך, כמו כן קיימת זיקה בין העלייה בביצועים לבין העלייה בתגמולים, דבר ההופך את האינטרסים של המעסיק ושל העובד למשותפים. עליך להגדיר מה היא הצלחה בכל תפקיד – הגדרת המרכיב ההצלחתי בכל תפקיד יוצר תיאום ציפיות מובנה בתוך עולם השכר ומכוון את ההחלטות למקום אפקטיבי. עליך לתקשר את מערכת התגמול והתמרוץ – ככל שהעובד מבין טוב יותר ממה מורכבים תגמוליו תחושת ההנעה שנוצרת גבוהה יותר וכן חווית ההוגנות והשותפות מועצמת. עליך להקים פורום מנהלים לשכר – עליך לבנות צוות קבוע של מנהלים שתפקידו לבחון באופן תדיר וקבוע את ההיבטים השונים הקשורים בעולם השכר, כגון מבנה התמרוץ, הפרשות סוציאליות, נסיעות, חלפי שכר שונים ועוד. משבר מהווה הזדמנות לשנות הזדמנות לבנות תהליכים שיסייעו לארגון לייצר יתרון תחרותי על בסיס עלויות מתאימות לאורך זמן ויתחזקו את ההוגנות במערכת היחסים בין המעסיק לעובד. ארגון צריך להיות גאה בעובדה שעובדיו מרויחים שכר גבוה ותנאים מעולים – בתמורה הוא צריך לדרוש תרבות ויעדים.

קרא עוד »

עוד מאמרים מבית מומחי פתרונות אפקטיביים.....

1
המדריך האולטימטיבי לשליטה במיומנויות מנהיגות עסקית

בנוף העסקי ההולך ומתפתח, מנהיגות היא לא רק מיומנות; זוהי צורת אמנות שיכולה להניע אנשים וארגונים להצלחה...

ניהול מכירות
חשיפת ESG: המגמה האחרונה בהשקעות לדורות הבאים

בנוף ההשקעות המתפתח ללא הרף, מגמה חדשה צוברת תאוצה בהתמדה, מושכת את תשומת הלב של משקיעים ותיקים ושל בני...

_איך להגדיל תפוקות ותוצאות במקום שעות והוצאות
איך להגדיל תפוקות ותוצאות במקום שעות והוצאות

העתיד בניהול עובדים עידן אי־הוודאות ותהליך הגלובליזציה שהשוק עובר חייבו את  המעסיקים ואת המנהלים למצוא...

פתרונות אפקטיביים ניהול משבר
אקטואליה – ניהול בזמן משבר

אילו אתגרים ואילו הזדמנויות מציב לנו המשבר כמנהלים? אתגר הגמישות הארגונית במהלך השינויים התכופים למדנו...

בנייה והתאמה של מערך השכר והתמריצים
בנייה והתאמה של מערך השכר והתמריצים

העיקרון הפיטרי על פי העיקרון הפיטרי (לורנס ג’יי פיטר וריימונד האל) כל עובד מוצלח יקודם בתפקידו...

תזרים מזומנים
תזרים מזומנים כלי אסטרטגי לצמיחה ולהתפתחות

תזרים מזומנים תזרים המזומנים בארגון מהווה כלי מרכזי בניהול קבלת החלטות בעלות משמעות אסטרטגית. ניהול חכם...

הקטנת הוצאות ושיפור הרווחיות
הקטנת הוצאות ושיפור הרווחיות - הקפדה על הוצאות ומשאבים

בהרבה מהמקרים למנכ”ל קל יותר להשקיע את מרב זמנו בקידום העסק ובמכירות, ובצדק, אך יחד עם זאת חשוב...

דירקטוריון ניהולי
דירקטוריון ניהולי - מועצת מנהלים

להתנהג ולפעול כמו החברות הגדולות כל החברות הציבוריות הרשומות בבורסה מחויבות בהקמת מועצת מנהלים.לדעתי,...

פריצת גבולות
הנוסחה לפריצת גבולות

ששה שלבים שיבטיחו שכל התחלה שלכם תניב תוצאות* אחד הדברים שמבדילים מנצחים מכל השאר זה שהם תמיד מסיימים...

תחומי התמחות
סגנונות תקשורת - להתקשר ולהשפיע

עיקרון ההשפעה – לעקוב ולהוביל בכל ארגון ישנם תפקידים רבים אשר נדרשים להשפיע על אחרים ולהוביל אותם דרך...

ceo34
המדריך להתמודדות עם בדידות המנכ"ל

כאשר אנו חושבים על תפקיד המנכ”ל אנחנו רואים לנגד עינינו את היוקרה של התפקיד: תנאים מפליגים, שכר...

תוכן עניינים

תוכן עניינים

קבלת פגישת ייעוץ חינם

פורום המנכ"לים

שלח/י אלינו את המאמר

פורום המנכ"לים

העלאת קבצים: פורמט word בלבד