חיפוש
Close this search box.
דף הבית » מחקרים וסקירות » מספר המשרות הפנויות אפריל 2022

מספר המשרות הפנויות אפריל 2022

סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר המשרות הפנויות בישראל, והוא נערך באופן שוטף על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2009 .

אוכלוסיית הסקר כוללת עסקים עם 5 משרות שכיר ויותר.
האומדנים החודשיים של מספר המשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל ממרץ 2017 לפי מודל סטטיסטי, ולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים. המודל הסטטיסטי נבנה במטרה לנכות טעויות דגימה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקר.
האומדנים חושבו על כלל סדרות הנתונים, ולכן לא ניתן לבצע השוואה לנתונים בפרסומים קודמים.

נתונים מנוכי עונתיות לחודש אפריל 2022

  • גידול במספר המשרות הפנויות בסך אוכלוסיית הסקר (כ154.1- לעומת כ152.2- בחודש קודם)
  • שיעור המשרות הפנויות זהה לחודש קודם (כ5.08-) למרות הגידול במספר המשרות הפנויות, זאת בשל הגידול בתעסוקה בחודש אפריל

קבצים להורדה

מספר המשרות הפנויות אפריל 2022

תרשימים

1. סך המשרות הפנויות
2. שיעור המשרות הפנויות
3. סך המשרות הפנויות בתעשייה כרייה וחציבה חשמל ומים
4. סך המשרות הפנויות בבינוי
5. סך משרות פנויות במסחר
6. משרות פנויות בענפי השירותים
7. משרות פנויות לפי קבוצות גודל תעסוקה

עוד באותו נושא…

מחקרים וסקירות
עורך ראשי

מספר המשרות הפנויות אפריל 2022

סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר המשרות הפנויות בישראל, והוא נערך באופן שוטף עלידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2009 . אוכלוסיית הסקר כוללת עסקים עם 5 משרות שכיר ויותר.האומדנים החודשיים של מספר

קרא עוד »

תוכן עניינים