חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » מחקרים וסקירות » בנק ישראל מקדם הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי

בנק ישראל מקדם הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי

פרופ’ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל: “הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי מצטרף לשורת צעדים שאנו מובילים בשנים האחרונות בבנק ישראל למען העסקים הקטנים והבינוניים, שהם חלק חשוב מעמוד השדרה של הכלכלה הישראלית.

שיתוף של נתוני אשראי עסקי צפוי להביא להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, להגדלת היעילות במתן אשראי מסוג זה ולהגברת התחרות בשוק זה.” 

המערכת לשיתוף בנתוני אשראי, שבמרכזה מאגר של נתוני אשראי צרכני, שהקים בנק ישראל ופועלת מאז אפריל 2019, היא פרויקט בעל חשיבות לאומית שנועד לצמצם את פערי המידע לגבי הלקוחות הקיימים בין נותני אשראי, ובכך להגביר את התחרות והנגישות בשוק האשראי הצרכני. ממצאים ממחקרים שמתבצעים מתוך נתוני המאגר מהווים אינדיקציה ראשונית לתרומתו של המאגר לצמצום הפערים במחירי האשראי.

(ר’ דיווח לכנסת על יישום הוראות חוק נתוני אשראי לשנת 202​0, 23.5.2021 וכן דיווח לכנסת על יישום הוראות חוק נתוני אשראי לשנת 2021, 13.4.2022).

בהמשך להמלצת בנק ישראל, בדו”ח האסטרטגי שהגיש לממשלה ביוני 2021, לבחון פיתוח מנגנון של שיתוף מידע פיננסי באמצעות מאגר אשראי ייעודי עבור העסקים הקטנים והבינוניים על מנת לשפר את הנגישות לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולהגביר את התחרות בתחום זה , ולאחר בחינה מתמשכת ומעמיקה של מכלול השיקולים הרלוונטיים ודיונים עם משרד האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים, ותובנות מהתקדמות פרויקט מסיל”ה, החליט נגיד בנק ישראל לעשות שימוש בסמכות שהוקנתה לו בחוק ולהרחיב את המאגר הקיים כך שיכלול נתוני אשראי לא רק לגבי יחידים אלא גם לגבי תאגידים.

החלטה זאת מהווה מרכיב משלים למהלך שעליו הודיע בנק ישראל ליצירת מאגר מסיל”ה –מאגר סטטיסטי ייעודי לאשראי עסקי שיסייע לבנק ישראל במילוי תפקידיו, לרבות בקביעת המדיניות המוניטרית ובניהולה, בתמיכה ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפיקוח על המערכת הבנקאית.

עם גיבוש הכללים הנדרשים לשם הרחבת המאגר הקיים לנתוני אשראי של תאגידים, יקיים הנגיד התייעצות עם שר המשפטים ויביאם לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת כקבוע בחוק. זאת במקביל לקידום תיקוני חקיקה שייתכן ויידרשו לשם התאמת הוראות החוק למטרות הייעודיות של מאגר זה, לרבות הרחבת מקורות המידע והשימושים, באופן שישרת הן את המטרה של שיתוף במידע לגבי נתוני האשראי של עסקים קטנים ובינוניים והן את המטרה של יצירת בסיס מידע פרטני לשם מילוי תפקידיו של בנק ישראל, וזאת באופן מיטבי ויעיל.

עוד מאמרים בנושא…

אשראי לעסקים
אשראי לעסקים קטנים ובינוניים - סקירות ודוחות עדכניים

מבוא אשראי עסקי חיוני לעסקים רבים, הן להשקעות הקמה של העסקים, הן להשקעות לפיתוח והרחבה והן למימון הון...

סקירת דוח עולם העבודה העתידי – פורום הכלכלה העולמי 2023
סקירת דו”ח עולם העבודה העתידי – פורום הכלכלה העולמי 2023 - פורסם באתר limi

רקע The Future of Jobs Report 2023 בוחן כיצד משרות ומיומנויות יתפתחו במהלך חמש השנים הבאות. לדו”ח יש...

סקר הערכת המגמות בעסקים – פברואר 2023
סקר הערכת המגמות בעסקים – פברואר 2023

סקר הערכת המגמות בעסקים – פברואר 2023 ממצאים עיקריים מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש פברואר...

מנכלים
הכנסות המדינה ממסים מינואר 2021 עד יוני 2022 – בסימן התאוששות

רשות המסים מפרסמת סקירה המציגה את הכנסות המדינה ממסים מינואר 2021 עד יוני 2022 ואת הגורמים שהשפיעו על...

בנק ישראל
בנק ישראל מקדם הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי

פרופ’ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל: “הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי מצטרף לשורת צעדים שאנו מובילים...

3
מספר המשרות הפנויות אפריל 2022

סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר המשרות הפנויות בישראל, והוא נערך באופן שוטף עלידי הלשכה...

סקר הערכת המגמות בעסקים - אפריל 2022
סקר הערכת המגמות בעסקים - אפריל 2022

בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (מרץ), על מצבם הכלכלי בהווה (אפריל) ועל ציפיותיהם...

סייבר
סייבר - עשר ההמלצות שהכי כדאי לארגונים לאמץ

עשר ההמלצות להתנהלות בטוחה שהכי כדאי לארגונים לאמץ המשך…

סקר הערכת המגמות בעסקים - מרץ 2022
סקר הערכת המגמות בעסקים - מרץ 2022

ממצאים עיקריים מאזני הנטו על מצב החברה בחודש מרץ חיוביים בדומה לחודש קודם. שיפור משמעותי חל במאזן זה...

בנק ישראל
סקירה מאקרו-כלכלית על מצב המשק בישראל

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון, בוועדת הכספים של הכנסת. המשך…

1 2

תוכן עניינים

תוכן עניינים

שלח/י אלינו את המאמר

פורום המנכ"לים

העלאת קבצים: פורמט word בלבד