חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בנק ישראל מקדם הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי

פרופ’ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל: “הקמת מאגר נתוני אשראי עסקי מצטרף לשורת צעדים שאנו מובילים בשנים האחרונות בבנק ישראל למען העסקים הקטנים והבינוניים, שהם חלק חשוב מעמוד השדרה של הכלכלה הישראלית.

שיתוף של נתוני אשראי עסקי צפוי להביא להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, להגדלת היעילות במתן אשראי מסוג זה ולהגברת התחרות בשוק זה.” 

המערכת לשיתוף בנתוני אשראי, שבמרכזה מאגר של נתוני אשראי צרכני, שהקים בנק ישראל ופועלת מאז אפריל 2019, היא פרויקט בעל חשיבות לאומית שנועד לצמצם את פערי המידע לגבי הלקוחות הקיימים בין נותני אשראי, ובכך להגביר את התחרות והנגישות בשוק האשראי הצרכני. ממצאים ממחקרים שמתבצעים מתוך נתוני המאגר מהווים אינדיקציה ראשונית לתרומתו של המאגר לצמצום הפערים במחירי האשראי.

(ר’ דיווח לכנסת על יישום הוראות חוק נתוני אשראי לשנת 202​0, 23.5.2021 וכן דיווח לכנסת על יישום הוראות חוק נתוני אשראי לשנת 2021, 13.4.2022).

בהמשך להמלצת בנק ישראל, בדו”ח האסטרטגי שהגיש לממשלה ביוני 2021, לבחון פיתוח מנגנון של שיתוף מידע פיננסי באמצעות מאגר אשראי ייעודי עבור העסקים הקטנים והבינוניים על מנת לשפר את הנגישות לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולהגביר את התחרות בתחום זה , ולאחר בחינה מתמשכת ומעמיקה של מכלול השיקולים הרלוונטיים ודיונים עם משרד האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים, ותובנות מהתקדמות פרויקט מסיל”ה, החליט נגיד בנק ישראל לעשות שימוש בסמכות שהוקנתה לו בחוק ולהרחיב את המאגר הקיים כך שיכלול נתוני אשראי לא רק לגבי יחידים אלא גם לגבי תאגידים.

החלטה זאת מהווה מרכיב משלים למהלך שעליו הודיע בנק ישראל ליצירת מאגר מסיל”ה –מאגר סטטיסטי ייעודי לאשראי עסקי שיסייע לבנק ישראל במילוי תפקידיו, לרבות בקביעת המדיניות המוניטרית ובניהולה, בתמיכה ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפיקוח על המערכת הבנקאית.

עם גיבוש הכללים הנדרשים לשם הרחבת המאגר הקיים לנתוני אשראי של תאגידים, יקיים הנגיד התייעצות עם שר המשפטים ויביאם לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת כקבוע בחוק. זאת במקביל לקידום תיקוני חקיקה שייתכן ויידרשו לשם התאמת הוראות החוק למטרות הייעודיות של מאגר זה, לרבות הרחבת מקורות המידע והשימושים, באופן שישרת הן את המטרה של שיתוף במידע לגבי נתוני האשראי של עסקים קטנים ובינוניים והן את המטרה של יצירת בסיס מידע פרטני לשם מילוי תפקידיו של בנק ישראל, וזאת באופן מיטבי ויעיל.

עוד מאמרים בנושא…

מוסר תשלומים
סקר מוסר תשלומים בעסקים קטנים ובינוניים -2021

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה, מבצעת מדי שנה סקר מעקב אחר מוסר התשלומים בקרב עסקים קטנים...

מדד בנקים
מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים

כחלק מבחינת מצב האשראי, ועל מנת לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, אנו...

תוכן עניינים

תוכן עניינים

שלח/י אלינו את המאמר

פורום המנכ"לים

העלאת קבצים: פורמט word בלבד