חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » חרבות ברזל » חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום

חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום

 • נדגיש כי בכל הקשור לנושא התייצבות לעבודה, יש להישמע להוראות פיקוד העורף לפי אזור המגורים.
 • התשובות שלהלן מתבססות על הסכמים, כפי שנקבעו בעבר – בסמוך לסיום תקופות החירום והוראות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום וחוק שירות עבודה בשעת חירום.

1. האם מותר לפטר עובדים שקיבלו צו 8?
על פי חוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה), אסור למעסיקים לפטר עובדים שנקראו לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו, אלא בהיתר המחייב פנייה של המעסיק לוועדת התעסוקה שבמשרד הביטחון.

2. הייתי במילואים כיצד אקבל את שכרי?
מי שנקרא/ה לשירות מילואים זכאי/ת לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי –המעסיק ישלם שכר לעובד על חשבון התגמול ובתנאי:

 • העובד מועסק במקום עבודה.
 • העובד עבד 75 ימים לפחות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחר ברבע השנה שקדם לשירות המילואים.
 • העובד מקבל שכר על בסיס של חודש או יותר.

3. בעלי/ אשתי מגויסים בצו 8- האם יש לי זכויות במקום עבודתי?
עובדות ועובדים שיש להם ילד/ה מתחת לגיל 13 זכאים להיעדר מהעבודה שעה ביום בתקופה שבני זוגם נמצאים במילואים – בהתאם לתנאים הבאים:

 • בני/בנות זוגם נמצאים בשירות מילואים לפחות 5 ימים רצופים.
 • העובדים מועסקים במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתם (מאפריל 2018 משרה מלאה היא 42 שעות שבועיות או פחות מכך כפי שנקבע בהסכם העבודה).
 • הורים לילד/ה מתחת לגיל 13.
 • העובדים לא נעדרים שעה מהעבודה במסגרת זכאות אחרת להיעדרות מהעבודה כהורים.

בהתאם להוראת שעה בתוקף מיום 7.10.23 ועד 7.1.24. – חל איסור לפטר בן/בת זוג בשל היעדרות לצורך השגחה על ילד הנמצא עימו (ללא קשר לסגירת מוסד חינוכי) עקב שירותי של העובד כ משרת מילואים; חייל; שוטר; סוהר; עובד בכוחות הצהלה; עובד שקיבל צו קריאה לשירות העבודה; עובד שב”כ או מוסד; חבר בארגון עזר (ארגון עזר: אגודת מגן אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום;  הרשות הארצית לכבאות והצלה;  גוף שעיקר עיסוקו הצלת חיי אדם ושעזרתו נדרשת באופן מיידי לשם הצלת חיי אדם בעת התקפה, אשר שר הביטחון הכריז עליו ברשומות)

4. איך אני יודע אם אני עובד חיוני או לא?
על העובד לברר מול מעסיקו אם הוא נמנה על רשימת העובדים שבצו הקריאה. 
מקום עבודה שאושר כמפעל למתן שירותים קיומיים או כמפעל חיוני מחזיק באישור רלוונטי ממשרד העבודה ובאחריות המפעל לעדכן את כלל העובדים על כך שהמפעל מוגדר ככזה וכי יש לו אישור בתוקף. 
ניתן לבדוק האם מפעל אושר כמפעל למתן שירותים קיומיים או כמפעל חיוני במנוע החיפוש באתר אגף כח אדם לשעת חירום, בהזנת מספר החברה, או מספר המפעל או שם המפעל בקישור הזה במנוע החיפוש . יש לשים לב שמנוע החיפוש אינו כולל מפעלים של מערכת הביטחון ומפעלים שהינם עוסקים מורשים.
כמו כן, ניתן לבדוק עם המעסיק האם המפעל בעל אישור כאמור והאם העובד נמצא ברשימת העובדים החיוניים המצויים בידי משרד העבודה.

5. אני עובד חיוני- האם אני מחויב להגיע למקום העבודה?
מי שהוצא לה/ו צו קריאה לשירות עבודה חייב/ת להתייצב לעבודה בין אם פיזית או עבודה מרחוק לפי בחירת המעסיק.
אי הגעה לעבודה במפעל חיוני מהווה לכאורה עבירה פלילית.

6. מי לא חייב להתייצב לשירות העבודה חיוני?
חובת התייצבות לשירות העבודה לא תחול על : 

 • שוטר; חייל – כולל המשרת שירות מילואים לפי צו על פי סעיף 8 לחוק שירות המילואים;
 • אישה בהיריון או שטרם חלפה שנה מיום הלידה;
 • אם טרם מלאו לך 16 שנים או הגעת לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004
   

7. אני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21   ואני מוגדרת כעובדת חיוני- האם אני מחויבת להגיע לעבודה?
בקריאה לשירות עבודה של אישה שהיא אם לילדים הנתונים לטיפולה יובאו בחשבון הקשיים העלולים להיגרם לאשה בטיפולה בילדיה ובדאגה להם.

8. אני מוגדר כעובד חיוני- האם אני רשאי לעבוד מהבית?
המעסיק רשאי, לפי לשיקול דעתו ובתום לב לאשר,  בין אם מיזמתו או על פי בקשת העובד, ביצוע עבודה מרחוק. 
במצב שאין באפשרות העובד לבצע את העבודה מרחוק נוכח נסיבות מסוימות יש ליידע את המעסיק על כך ולסכם מולו מסגרת העבודה.

9. מה גובר? צו מילואים או צו גיוס לשירות עבודה (ריתוק משקי)?
עובדים שנקראו לשירות מילואים פטורים מלהופיע לעבודה בשעת חירום, כל זמן שהם בשירות פעיל.

10. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי סגור- האם אני רשאי לעבוד מהבית?
המעסיק רשאי, לפי לשיקול דעתו ובתום לב לאשר,  בין אם מיזמתו או על פי בקשת העובד, ביצוע עבודה מרחוק. 
במצב שאין באפשרות העובד לבצע את העבודה מרחוק בשל השגחה על ילדים עד גיל 14 שבהחזקתו הבלעדית או בשל אי הגעה לעבודה לפי הוראות פיקוד העורף, יש ליידע את המעסיק על כך. המעסיק אינו יכול לחייב עבודה מהבית שכן ממילא החוק מקנה הגנה מפיטורים לעובד שזכאי להיעדר, כולל אי ביצוע עבודה.

11. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי סגור- האם יכולים לפטר אותי על כך שלא הגעתי לעבודה?
ככל שלא ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות אין חובת התייצבות לעבודה וקיימת הגנה מפני פיטורים.
“פיטורים” – לרבות אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד מאלה:

 1. חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;
 2. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה;

12. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי סגור- האם אני יכול לממש את ימי החופשה שלי?
רשאי המעסיק לסכם עם העובד לממש ימי חופשה על חשבון ימי חופשה שנתית ככל שעומדים לרשותו.

13. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי סגור- האם אני זכאי לתשלום שכר?
ככל שהעובדים נעדרו מהעבודה, שלא בשל אחת הסיבות המנויות בחוקי העבודה – לרשימת הסיבות לחץ/י כאן  כולל חופשה שנתית או מחלה יחול האמור להלן:
עד כה לא נקבעה הזכות לשכר בשל היעדרות במסגרת המערכה זאת בשל ציות להוראות פיקוד העורף או בשל טיפול בילד שהמוסד הלימודי שלו נסגר לפי הוראות פיקוד העורף. במערכות קודמות קביעת הפיצוי וגובהו בעתות ואזורי הלחימה נבחן ומוכרע בדרך כלל, לקראת סוף המערכה או בדיעבד בדרך כלל בתום התקופה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף. 
בעבר, בעקבות הסכמים קיבוצים בין ארגוני המעסיקים והעובדים שהורחבו בצו בידי שר העבודה על כלל העובדים ותקנות מס רכוש עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14) בעקבות הודעות פיקוד העורף קבלו תשלום שכרם כאילו עבדו.
אנו מצויים בעת לחימה ועד לאסדרתו, אין זכאות לשכר. כאמור נושא הפיצוי והשכר המגיע לעובדים בעת היעדרם מהעבודה מוסדר בדרך כלל בדיעבד.

14. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי פתוח ואני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21  והמוסד החינוכי נסגר לפי הוראות פיקוד העורף- האם אני רשאית להיעדר מהעבודה והאם אני מוגנת מפיטורים?
הינך רשאי/ת להיעדר מהעבודה וחל איסור על פיטוריך בשל כך ובתנאי:

 • הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או שהינך ההורה העצמאי של הילד;
 • בן הזוג  עובד  או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • אין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו סידור נאות להשגחה על הילד

אין באמור כדי לגרוע מזכות העובד להיעדר בשל מחלת ילד – לתנאים של היעדרות בשל מחלת ילד לחץ/י כאן

15. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי סגור ואני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21  והמוסד החינוכי נסגר לפי הוראות פיקוד העורף- האם אני יכולה לעבוד מהבית?
המעסיק רשאי, לפי לשיקול דעתו ובתום לב לאשר,  בין אם מיזמתו או על פי בקשת העובד, ביצוע עבודה מרחוק.
במצב שאין באפשרות העובד לבצע את העבודה מרחוק בשל השגחה על ילדים עד גיל 14 שבהחזקתו הבלעדית או בשל אי הגעה לעבודה לפי הוראות פיקוד העורף, יש ליידע את המעסיק על כך. המעסיק אינו יכול לחייב עבודה מהבית שכן ממילא החוק מקנה הגנה מפיטורים לעובד שזכאי להיעדר, כולל אי ביצוע עבודה.

16. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי פתוח ואני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21  והמוסד החינוכי פעיל לפי הוראות פיקוד העורף- האם אני רשאית להיעדר מהעבודה?
הינך חייב/ת להתייצב לעבודה בהתאם להסכם העבודה שחל על מקום העבודה, למעט אם הינך זכאי/ת להיעדר מהעבודה בשל אחת הסיבות המנויות בחוקי העבודה, כולל היעדרות בשל מחלת עובד, מחלת בן משפחה או בשל קיום חובת אבלות ובכפוף לתנאים שנקבעו לעניין סיבת ההיעדרות .
 לרשימת הסיבות המוצדקות להיעדרויות מהעבודה כולל תנאי הזכאות – לחץ/י כאן

17. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי פתוח ואני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 והמוסד החינוכי סגור על פי הוראות פיקוד העורף-  האם אני רשאית לעבוד מהבית?
המעסיק רשאי, לפי לשיקול דעתו ובתום לב לאשר,  בין אם מיזמתו או על פי בקשת העובד, ביצוע עבודה מרחוק. 
במצב שאין באפשרות העובד לבצע את העבודה מרחוק נוכח נסיבות מסוימות יש ליידע את המעסיק על כך ולסכם מולו מסגרת העבודה.

18. על פי הנחיות פיקוד העורף-מקום העבודה פתוח אבל אני מפחד ללכת לעבודה. האם אני זכאי לשכר?
מעסיק אינו מחויב לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה ככל שההיעדרות לא מוסדרת בחוק או בהסכם. על כן, מעסיק יכול לדרוש מעובד להגיע למקום העבודה, למעט אם הוראות פיקוד העורף הנחו אחרת במפורש. עם זאת, עובד ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות בתשלום או על מימוש ימי חופשה, לדוגמה.

19. האם חייבים להגיע למקום העבודה גם אם אין בו מרחב מוגן?
יש לנהוג בכל מקום לפי הנחיות פיקוד העורף ואסור לפטר עובד בגלל ציות להוראות. לכן התשובה תלויה בהנחיות פיקוד העורף באותו זמן ובאותו מקום. 
יובהר כי אם אין הגבלות על המשך פעילות במקום העבודה לפי הנחיות פיקוד העורף או העובד אינו נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 עקב סגירת מוסד חינוכי לפי הוראות פיקוד העורף, ההיעדרות על אחריות העובד. אין באמור כדי לגרוע מזכות העובד בשל היעדרות רגילה לפי חוקי העבודה, כגון חופשה, מחלה ועוד.
פיקוד העורף- 104.

20. על פי הנחיות פיקוד העורף- מקום העבודה שלי יכול לפעול, אך המעסיק בחר שלא לפתוח את העסק מסיבותיו-  כיצד המעסיק צריך לפעול?
על המעסיק לסכם מול עובדיו את הסדר ההיעדרות, בין היתר:

 • הוצאת העובדים לחופשה שנתית עד 7 ימי חופשה ללא הודעה מוקדמת. באשר לחופשה העולה על שבעה ימים, על המעסיק  להודיע לעובד על כך שבועיים מראש. לא ניתן להכניס את העובד ליתרת חופשה שלילית ללא הסכמת העובד המפורשת.
 • הוצאת  העובד לחופשה ללא תשלום בכפוף לקבלת הסכמת העובד המפורשת. לבדיקת זכאות לדמי אבטלה בשל יציאה לחל”ת – לחץ/י כאן
 • מעבר לעבודה חלקית או גמישה לרבות צמצום היקף משרה ובלבד שהתקבלה הסכמת העובד. שינוי חד צדדי ללא הסכמת העובד עלול להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העסקה – יש לשים לב כי קיימות קבוצות מוגנות מכוח חוק עבודת נשים – לפרטים לחץ/י כאן
 • ככל שבכל זאת המעסיק שוקל לסיים העסקת העובד, יש לקיים הליך פיטורים כדין ובשל נימוקים מוצדקים. למדריך בנושא פיטורים לחץ/י כאן
 • עובד שלא הסכים לחל”ת או ליתרת חופשה שלילית, אומנם אין הוראת חוק המחייבת תשלום שכר במצב זה, אך ייתכן והעובד יהיה זכאי לשכר עבור ימי עבודה שבהן העמיד את עצמו לרשות העבודה אך המעסיק סגר את העסק- לעניין זה על העובד להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. לפרטים נוספים לחץ/י כאן

21. אני הורה לילד בן 15 ומוסד החינוכי סגור על פי הנחיות פיקוד העורף- האם אני זכאית להיעדר מעבודה ולקבל פיצוי תשלום?
בעבר ניתן פיצוי להורים לילדים עד גיל 14 שנאלצו להיעדר מהעבודה. הורים לילדים בני 15 ומעלה לא זוכו בשכר על ימי היעדרותם. העובד יכול לממש כרגיל את זכאותו להיעדרות בשל מחלת ילד, בהתאם לחוק דמי מחלה. אין באמור כדי לגרוע מזכאות העובד להיעדר מהעבודה בשל מחלת ילד לפי חוק דמי מחלה.

22. בן הזוג שלי הוא אברך ואני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 והמוסד החינוכי סגור על פי הוראות פיקוד העורף-  אני לא עובדת חיונית, האם אני רשאית להיעדר מהעבודה?
מאחר והחוק (חוק הגנה על עובדים בשעת חירום) קובע “שאם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי, נדרש להוכיח שנבצר ממנו להשגיח על הילדים”. ולכן ככלל שעניין זה יוכח, עשויה לקום הגנה מפני פיטורים וחובת התשלום שכר בדיעבד.

23.  אני עצמאי- מהן הזכויות שלי?
ככל שהפונה הוא עצמאי – לא בסמכות משרד העבודה, אלא באחריות משרד האוצר. חוק הגנה על עובדים לא חל על עצמאיים
לידיעה כי בתקנות מס רכוש שנחקקו בעבר עקב מצבי חירום (כגון עלות השחר או שומר החומות) נקבעו מסלולי פיצויים למעסיקים גם בגין ירידת המחזורים כתוצאה ממצב החירום. מכל מקום עניין הפיצויים למעסיקים ייקבע בדיעבד.

24. עד שיהיה מתווה. מה מוצע למעסיק שמועסקים אצלו עובדים שעתיים?
ניתן בהסכמה בין העובד עם המעסיק לממש ימי חופשה, לפי כל דין או הסכם ככל שעומדים לרשות העובד. 
על פי הוראת חוק חופשה שנתית המעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה עד שבעה ימים, ככל שהחופשה עולה על 7 ימים על המעסיק לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים וזאת בתנאי שלעובד יש יתרה של  ימי חופשה.
עובדים שנקראו בצו של משרד העבודה לעבודה בשעת חירום במפעלים למתן שירותים קיומיים – לא יהיו זכאים לקחת חופשה בפועל.
לחילופין, ניתן לבחון אפשרות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בכפוף להסכמתם, אך מומלץ קודם לבדוק האם העובד יהא זכאי לדמי אבטלה בשל יציאה לחל”ת.

25. אפוטרופוס שלא יכול לעבוד כי החוסה שוהה בבית . המסגרת היומית שלו סגורה. בגלל המצב .האם המעסיק אמור לשלם לו משכורת על הימים האלה?
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום  מעניק הגנה מפיטורים לגבי הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 בשל סגירת המוסד החינוכי לפי הוראות פיקוד העורף.
האמור אינו חל על אפוטרופוס שאינו ההורה של הילד.
בהסכמים קיבוציים שהסדירו את חובת תשלום שכר בשל היעדרות מהעבודה עקב מצבי חירום קודמים, לא קבעו חובת תשלום שכר לאפוטרופוס  שאינו ההורה של הילד.

26. האם עובד שעתי שעובד ארבעה חודשים בלבד שנאמר לו לא להגיע לעבודה עקב הוראות פיקוד העורף ולא פוטר- זכאי לקבל משכורת?
על מנת שעובד יהיה זכאי לשכר נדרש מקור חוקי או הסכמי. כך לדוגמה תשלום שכר בעד היעדרויות שאנחנו מכירים כגון חופשה או מחלה.
 עד כה לא נקבעה הזכות לשכר בשל היעדרות במסגרת המערכה זאת בשל ציות להוראות פיקוד העורף או בשל טיפול בילד שהמוסד הלימודי שלו נסגר לפי הוראות פיקוד העורף. במערכות קודמות קביעת הפיצוי וגובהו בעתות ואזורי הלחימה נבחן ומוכרע בדרך כלל, לקראת סוף המערכה או בדיעבד בדרך כלל בתום התקופה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף. 
בעבר, בעקבות הסכמים קיבוצים בין ארגוני המעסיקים והעובדים שהורחבו בצו בידי שר העבודה על כלל העובדים ותקנות מס רכוש עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14) בעקבות הודעות פיקוד העורף קבלו תשלום שכרם כאילו עבדו.  

אנו מצויים בעת לחימה ועד לאסדרתו, אין זכאות לשכר. כאמור נושא הפיצוי והשכר המגיע לעובדים בעת היעדרם מהעבודה מוסדר בדרך כלל בדיעבד. 
חשוב להדגיש כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור על מעסיק לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילד עד גיל 14 או על ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, מפאת סגירת מסגרת חינוכית, בשל הוראה שניתנה עקב מצב מיוחד בעורף, וזאת בכפוף לאחד מאלה:

 • ההורה הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית
 • שיש לו בן זוג אשר נבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • במקרה שמקום העבודה של העובד או בן זוגו סיפקו סידור נאות להשגחה על הילד, העובד לא יוכל להעדר מהעבודה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטורים. ככל שעובד פוטר בניגוד לחוק, המעסיק חשוף לענישה פלילית והעובד אף רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל פיטורים שלא כדין ועל המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הפיטורים היו כדין.
 • העובד לא נקרא לעבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום. 

27. האם ניתן להעדר מהעבודה כשהעובד מטפל יחיד בהורה סיעודי?
חוק הגנה על עובדים מעניק הגנה מפיטורים בשל ציות להוראות פיקוד העורף המגבילות פעילות במקום העבודה או לצורך השגחה על ילדים עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 בשל סגירת המוסד החינוכי לפי הוראות פיקוד העורף.
העובד רשאי לבדוק זכאותו להיעדר מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה).

28. מקום העבודה שלי פועל כרגיל -אך בשל מוגבלות אני לא יכול להגיע לעבודה. האם מותר לפטר אותי?
אם העובד לא יכול להגיע לעבודה בשל הוראות פיקוד העורף, חל איסור לפטר אותו. במקרה שהוראות פיקוד העורף מאפשרות לו להגיע לעבודה, אך הוא לא יכול בשל מוגבלותו, פיטורין יכולים להיחשב לאפליה פסולה.

29. מה הדין לגבי מעסיקים מעבר לקו הירוק?
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום חל גם על מעסיקים ועובדים שמעבר לקו הירוק.

30. האם מותר לצמצם היקף משרה לעובדים?
צמצום היקף משרה אמור להיות מוסכם בין העובד לבין המעסיק, אלא אם העובד נמנה על העובדים המוגנים מכוח חוק עבודת נשים, אז הצמצום מותנה בקבלת היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.
צמצום היקף משרה באופן חד צדדי, על פניו מהווה הפרה להסכם העבודה, והעובד רשאי לטעון על הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה ולממש את זכותו להתפטר כדין מפוטר.

31. בהתאם להסכם העבודה, המעסיק ישלם שכר מלא על ביטול משמרת מיוזמתו. האם המעסיק חייב לשלם שכר בגין ימי היעדרות לפי הנחיות פיקוד העורף?
כיוון שההיעדרות מהעבודה היא בשל ציות להוראות פיקוד העורף ולא בשל יוזמת המעסיק, לא תחול חובת תשלום שכר. עם זאת, ככל שאין הגבלות על המשך פעילות במקום העבודה ואין עילת היעדרות מהעבודה בשל הנחיות פיקוד העורף, יש לקיים את הוראות הסכם העבודה.
חובת תשלום שכר עשויה להיות בדיעבד, על סמך תקדימי העבר, בהתבסס על סבבי לחימה קודמים.

32. מה המשמעות של חל”ת?
חל”ת (חופשה ללא תשלום) משמעו השעיית חוזה העבודה – כלומר, מדובר בהפסקה שאין בה ניתוק של יחסי העבודה, אך התקופה אינה נלקחת בחשבון לצורך חישוב הותק ולצורך צבירת הזכויות התלויות בוותק כגון ימי חופשה ומחלה. 
מומלץ לעובד לבחון מול קופת הפנסיה העברה עצמית של הפרשות כדי שלא לנתק את הרצף הפנסיוני.

33. איך מוציאים לחל”ת? מה הזכויות של עובד שיוצא לחל”ת?
ככלל, אין חובת שימוע לחל”ת ככל שנעשה בהסכמה. חובת השימוע חלה במקרה של סיום יחסי עבודה. 
עם זאת, הוצאה לחל”ת לתקופה שאינה מוגבלת הינה פיטורים על פי הפסיקה ויש לערוך שימוע .

הואיל ובתקופת חל”ת יחסי העבודה מושהים, ככלל, אין לעובד זכויות במסגרת יחסי העבודה פרט לשמירה על מקום עבודתו. על העובד לבדוק את זכאותו לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי ולדאוג להפרשות פנסיוניות מטעמו, כדי לא לפגוע ברצף הביטוחי שלו.
מומלץ לפנות לביטוח לאומי  *6050  לבירור זכויות.

34. האם יש התייחסות שונה בהוצאה לחל”ת מול נשים בהריון ומול אנשים עם מוגבלות?
ככל שמעסיק מעוניין להוציא לחל”ת עובדת בהיריון המועסקת מעל ל-6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, על המעסיק לקבל ממונה על חוק עבודת נשים  במשרד העבודה טרם הוצאתה לחופשה ללא תשלום. לצורך קבלת ההיתר יש להעביר את הטופס הייעודי למייל hasdara.woman@labor.gov.il
קיימות הגבלות גם לגבי הורה בחופשת לידה ולאחריה, עובד/ת במהלך טיפולי פוריות, הורה מיועד או עובד המקבל ילד לאומנה .
לגבי אנשים עם מוגבלות, אין מניעה להוציאם לחל”ת, ובלבד שעילת הוצאתם לחל”ת אינה נובעת מחמת מוגבלותם, ובכפוף לכך שניתנת גם הסכמה ככל שנושא החל”ת לא הוסדר בהסכם עבודה אישי או בהסכם קיבוצי החל על העובד.
אם מעסיקך כבר הוציאך לחל”ת/פיטר אותך בזמן היריון, ויש חשד שהפיטורין התבצעו באופן שאינו חוקי, ביכולתך להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה, דרך טופס מקוון באתר האינטרנט, או במייל: report.achifa@labor.gov.il, או בטלפון *2590.
שימי לב: הליך הגשת התלונה נועד להביא את המעסיקים לקיום חוקי העבודה ולשמירתם למניעת עבירות אחרות או חוזרות. התהליך לא נועד להחזיר את המצב לקדמותו, להביא פיצוי לעובדת המתלוננת או לזכות את העובדת בסעד כספי או הצהרתי. כמו כן, ניתן יהיה להגיש תלונה רק לאחר ביצוע העבירה, ולא לפני שפוטרת/יצאת לחל”ת.
ככל שהינך עובדת המעוניינת לדעת את זכויותייך בהיריון, מומלץ להסתייע ראשית כל באתר “כל זכות”, באמצעות הערך “הריון ולידה“, אשר מכיל קישורים למגוון ערכים רלוונטיים לנושא.

35. האם המעסיק חייב להמשיך את ביצוע ההפרשות לפנסיה בתקופת החופשה ללא תשלום?
בתקופת חופשה ללא תשלום, יחסי העבודה מושהים על כן, לא תחול על המעסיק חובת ביצוע הפרשות לביטוח פנסיוני, אלא אם הוסכם אחרת בין העובד לבין המעסיק בחוזה אישי/הסכם קיבוצי/צו הרחבה החל על הצדדים או אם קיים נוהג במקום העבודה. בהקשר זה, ראוי להזכיר, כי הפסקת ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים בתקופת חופשה ללא תשלום עשויה לגרום לעובד לנזק בעקבות קטיעת הרצף הביטוחי. על כן, מומלץ לעובד לברר מול חברת הפנסיה מה המינימום הנדרש לצורך שמירת רצף הזכויות הפנסיוניות, בין היתר, על ידי הפקדת כספים בעצמו.

36. האם המעסיק יכול להוציא אותי לחופשה מרוכזת על חשבון ימי החופשה השנתית?
על פי חוק חופשה שנתית, קביעת לוח המועדים שבהם יצא עובד לחופשה היא מסמכויות המעסיק, כאשר סמכות זו יש להפעיל תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו. סעיף 9 לחוק האמור, מחייב את המעסיק במתן הודעה מראש לפחות 14 יום לגבי תאריך תחילת החופשה, אולם ככל שמדובר בחופשה של פחות משבעה ימים, אין חובת מתן הודעה מראש כאמור.

37. האם בסיום החל”ת המעסיק חייב לקלוט את העובד?
אין חובה, אולם ככל שאין בכוונת המעסיק להחזיר את העובד לעבודה בתום תקופת חל”ת, עליו לזמן את העובד לשיחת שימוע. ככל שמדובר בעובדת המוגנת מכוח חוק עבודת נשים, עליו לקבל היתר מאגף ההסדרה במשרד העבודה בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק עבודת נשים.

38. האם אפשר להגיש חל”ת רטרו?
כן, בהסכמת העובד.

39. אני המעסיק הוציא אותי לחל”ת האם יכול להחזיר אותי לעבודה לפני תום החל”ת?
כן. עבור הזמן שהעובד שהה בחל”ת- העובד לא יהיה זכאי לתשלום.

40. אני עובד בשתי עבודות, באחד מהם המעסיק הוציא אותי לחל”ת. האם אני זכאי להמשיך לעבוד במקום השני ובמקביל לקבל דמי חל”ת מהמקום הראשון?
לפנות לביטוח לאומי *6050. כנראה שהעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה יחסיים.

41. עובד שרוצה להגיש אישור מחלה מהיום עד לעוד תקופת זמן ארוכה, האם חל”ת מבטל אישור מחלה? 
בתקופת החל”ת יחסי העבודה מושהים ועל כן אין משמעות להעברת אישור מחלה.
מעבר לכך, דמי מחלה ישולמו אך ורק כאשר נבצר מהעובד להתייצב לעבודה עקב אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי.
ייתכן ותידרש להמציא אישור מחלה לשירות התעסוקה, לצורך קבלת דמי אבטלה בגין אותם ימים שנבצר ממך להתייצב בשירות התעסוקה עקב המחלה.

42. האם מגיע פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה?
במסגרת הוראת חוק מס רכוש וקרן פיצויים מעסיק של עבוד שהינו תושב של אחד מהישובים שפורטו בהחלטת הממשלה , שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות, והמעסיק שילם את שכרו, יהי זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד בנסיבות הללו. 

43. אני מפונה ואני נמנה עם מתווה הפיצויים לעובדים שפונו. עבדתי מספר ימים ולאחר מכן לא עבדתי- האם המעסיק יהיה זכאי לקבלת הפיצוי בהתאם למתווה פיצוי למעסיקים על עובדים מפונים?
כן, הפיצוי יהיה בגין תשלום שכר עבור ימי ההיעדרות.

44. אני מפונה ועובד במפעל רגיל, האם המעסיק יכול לפטר אותי?
בהתאם להוראת שעה בתוקף מיום 7.10.23 ועד 7.1.24 – חל איסור על פיטורי עובד מחמת שהוא התפנה ממקום מגוריו אשר נמצא ביישובים מפונים שנקבעו בהחלטות ממשלה בעניין.

45. האם מותר לפטר עובד חטוף או בני משפחתו?
בהתאם להוראת שעה בתוקף מיום 7.10.23 ועד 7.1.24 – חל איסור על פיטורי עובד מחמת :

 • שהוא נעדר, שבוי או חטוף עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה ;
 • עובד שהוא בן משפחה אחר של חטוף/נעדר/שבוי בכפוף להגשת הצהרה חתומה בכתב ידו כי נמנע ממנו להתייצב לעבודה או לבצעה מחמת היותו בן משפחה של חטוף או נעדר. בן משפחה אחר הוא: ילד, אח או קרוב משפחה אחר שמשולם לו מענק לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים

46. אני זקוק לייעוץ משפטי הנוגע לחוקי העבודה במהלך הלחימה ואחריה- למי אני יכול לפנות?
סיוע משפטי- משרד המשפטים- 073-3927788 או שכר מצווה- 1700-505-500.

47. אני מעסיק, המחזור שלי נפגע באחוזים ניכרים- למי עליי לפנות לשם קבלת פיצוי או סיוע?
קרן פיצויים *4954.

"חרבות ברזל" - עדכונים

פייסבוק
כל מה שרציתם לדעת על מיצוי הזכויות שלכם וקבלת מענקים!

https://youtu.be/MLB6I01EzKQ?si=gFcdQwf9vU5gcW-o בעלי עסקים שימו לב! לייב פייסבוק מיוחד – הרצאה...

יומן עדכונים
יומן עדכונים מלחמת חרבות ברזל

עדכונים שוטפים תאריך העדכון 30.01.2024 עלה לאוויר מענק למשרת מילואים במלחמת חרבות ברזל שהוא הורה...

5
ניהול העסק בזמן מלחמה - המדריך

איך ממשיכים לנהל את העסק בזמן משבר, על אחת כמה וכמה בזמן מלחמה? בריתות אסטרטגיות: הגודל כן קובע בעיתות...

1
חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום

בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, עו”ד רבקה ורבנר, מרכזת...

700
מענק לעצמאים והארכת חל"ד: תכנית הסיוע החדשה למילואימניקים - פורסם בכאן 11

בין סעיפי התוכנית של משרד האוצר ומשרד הביטחון, ישנם פיצוי לעצמאים ובני זוגם, מענקי כלכלת בית, מתווה שיפוי...

1-2-2048x652
תביעת לפיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל – פיצוי הוצאות מזכות

שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש...

4
מלחמת חרבות ברזל, הזירה הכלכלית: התעשייה הישראלית בשעת חירום - פורסם באתר ice

על אף התמודדות עם אי ודאות ומחסור חמור בעובדים, ידעה התעשייה הישראלית להתאושש במהירות, ולהוכיח את נחיצותה...

עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו - נכון ל29.11.23

ממשיכים לסבב שני בכל הכח עם צוות היועצים האלופים שלנו! על מנת לספק לכם כל ערך אפשרי בתחום העיסקי ובכדי...

מדריך עצמאיים
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקים בעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

4
רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש

על מנת להקל על ציבור המייצגים והעסקים, החליט מנהל רשות המסים, מר שי אהרונוביץ, להודיע על הרחבת האפשרות...

8
משרד הכלכלה והתעשייה מציג את תמונת המשק, בשבוע השישי למבצע חרבות ברזל.

משרד הכלכלה והתעשייה מציג את תמונת המשק, בשבוע השישי למבצע חרבות ברזל.   משרד הכלכלה והתעשייה אמון...

תוכן עניינים

תוכן עניינים

שלח/י אלינו את המאמר

פורום המנכ"לים

העלאת קבצים: פורמט word בלבד