Search
Close this search box.
דף הבית » חרבות ברזל » יומן עדכונים מלחמת חרבות ברזל

יומן עדכונים מלחמת חרבות ברזל

עדכונים שוטפים

תאריךהעדכון
03.07.2024
עלה לאוויר הגבלת שכר טרחה על טיפול בתביעת תגמולים לפדויי שבי ולמשפחות של חטופים ונעדרים
23.05.2024
עלה לאוויר פיצוי למעסיקים ששילמו הפרשות סוציאליות עבור עובדיהם בתקופת שירות המילואים במלחמת חרבות ברזל
20.05.2024
עלה לאוויר פיצוי לבעלי עסקים ששירתו במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל
15.05.2024
עלה לאוויר פיצויים לעסקים בישובים מבוססי תיירות ובישובים עם הגבלות חמורות ב-2024
05.05.2024
עלה לאוויר תגמול חודשי והטבות לארוסים וארוסות של חללי פעולת איבה
29.04.2024
עלה לאוויר הפחתה והקפאה של דמי הבראה בשנת 2024
17.04.2024
עלה לאוויר מענק חד פעמי לניצולי שואה עקב מלחמת חרבות ברזל
09.04.2024
עלה לאוויר מענק אבטלה למפונים שאינם עובדים ושמיצו את זכאותם לדמי אבטלה
09.04.2024
עלה לאוויר מענק מיוחד למפונים בגיל 67 ומעלה שאינם עובדים
21.03.2024
עלה לאוויר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מלחמת חרבות ברזל
19.03.202
עלה לאוויר תשלום על אובדן הכנסה לאפוטרופסים של ילדים שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה
14.03.202
עלה לאוויר צבירת ימי חופשה לעובדים שלא יכלו לנצל את ימי החופשה עקב המלחמה
11.03.2024
עלה לאוויר היעדרות מעבודה של בני זוג או שותפים להורות של משרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
10.03.2024
עלה לאוויר דיור ציבורי לדיירים ממשיכים שבן משפחתם נהרג, נחטף או נעדר
06.03.2024
עלה לאוויר סיוע במימון טיפול זוגי למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
06.03.2024
עלה לאוויר סיוע במימון טיפול רגשי, טיפול נפשי וטיפול משלים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
26.02.2024
עלה לאוויר הקלות ברשות המיסים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
30.01.2024
עלה לאוויר מענק למשרת מילואים במלחמת חרבות ברזל שהוא הורה לילד עם צרכים מיוחדים
30.01.2024
עלה לאוויר מענק משפחה מוגדל למי ששירתו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל
30.01.2024
עלה לאוויר מענק הוצאות אישיות מוגדל למי ששירתו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל
28.01.2024
עלה לאוויר הקלות לחייבים בהוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות עקב מלחמת חרבות ברזל
26.01.2024
דחיית מועד הצהרה על הכנסות לשנת 2022 לעוסק פטור, ראו הודעת רשות המסים ובדף עוסק פטור ב”כל זכות”
25.01.2024
עלה לאוויר מדריך למשתחררים משירות מילואים במלחמת חרבות ברזל
23.01.2024
עלה לאוויר טיפול נפשי ורגשי לבני משפחה של חללי פעולת איבה
17.01.2024
עלה לאוויר הקלות בתנאי ההתמחות ובמבחני ההסמכה מטעם משרד המשפטים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
16.01.2024
דחיית המועד האחרון להגשת תביעה לקצבה מהביטוח הלאומי או ערעור לוועדה רפואית לעררים, ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי
11.01.2024
עלה לאוויר משקפיים ועדשות מגע לנכי צה”ל וכוחות הביטחון
11.01.2024
עלה לאוויר משקפיים ועדשות מגע לנפגעי פעולת איבה
11.01.2024
עלה לאוויר מענק חגים לנכי צה”ל וכוחות הביטחון שמתקיימים מתגמול מיוחד
10.01.2024
עלה לאוויר מענק לנכי צה”ל וכוחות הביטחון ששוכרים דירה בדיור הציבורי
09.01.2024
עלה לאוויר מענק והלוואה עבור חידוש חוזה חכירה לנכי צה”ל וכוחות הביטחון
08.01.2024
עלה לאוויר הארכת לימודים לסטודנטים בני זוג של משרתים במילואים
04.01.2024
עלה לאוויר סיוע בשכר דירה בתקופת הלימודים לנכי צה”ל וכוחות הביטחון
02.01.2024
עלה לאוויר דחיית תשלומים לרשויות שונות בתקופת מלחמת חרבות ברזל החל מ-01.01.2024
02.01.2024
עלה לאוויר דחיית תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל החל מ-01.01.2024
02.01.2024
עלה לאוויר דחיית פעולה שיש לבצע לפי פסק דין בתקופת מלחמת חרבות ברזל החל מ-01.01.2024
31.12.2023
עלה לאוויר מדריך להורים יחידניים (משפחות שבראשן הורה עצמאי) במלחמת חרבות ברזל
31.12.2023
עלה לאוויר החזר כספי לבעלי כרטיס רב-קו בתקופת מלחמת חרבות ברזל
28.12.2023
עלה לאוויר סיוע בהשאלה וברכישת עזרים לדיור לאנשים עם מוגבלות שפונו מבתיהם
21.12.2023
עלה לאויר מענק תמרוץ לעובדים שהחלו לעבוד בענף החקלאות והבנייה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
21.12.2023
עלה לאויר מענק עידוד חזרה לעבודה לעובדים שמקום מגוריהם או מקום עבודתם ביישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל
19.12.2023
עלה לאוויר הקלות ופטורים לחייבים בקנסות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
19.12.2023
עלה לאוויר הקלות ופטורים לחייבים בקנסות בתחום התכנון והבנייה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
11.12.2023
עדכון בתנאי הזכאות של מענק התארגנות לתושבים שהתפנו מבתיהם
07.12.2023
עלה לאוויר הפקדות לביטוח פנסיוני לעצמאים שנחטפו או הוכרזו כנעדרים
07.12.2023
עלה לאוויר הפקדות לביטוח פנסיוני לעובדים שנחטפו או הוכרזו כנעדרים
07.12.2023
עלה לאוויר איסור פיטורי עובדים שנעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילדיהם במהלך המלחמה
07.12.2023
עלה לאוויר איסור פיטורי עובדים שהם או בני משפחותיהם חטופים או נעדרים
07.12.2023
עלה לאוויר איסור פיטורי עובדים שמתגוררים ביישובים שהתפנו
07.12.2023
עלה לאוויר איסור פיטורי עובדים שנעדרו מעבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף
28.11.2023
הארכה אוטומטית של זכאות תלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, ללא צורך בדיון בוועדת זכאות ואפיון. למידע נוסף ראו ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים
28.11.2023
שאלות ותשובות בנושאי חינוך ולימודים. ראו באתר משרד החינוך
26.11.2023
עלה לאוויר פיצוי לבעלי עסקים על הפסדים עקב מלחמת חרבות ברזל
26.11.2023
עלה לאוויר פיצוי מוגדל על הפסדים לעסקים באזור המיוחד שבו הוטלו הגבלות מחמירות
26.11.2023
שאלות ותשובות בנושא הנפקת תעודות זהות ודרכונים, מרשם ואשרות. ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה
22.11.2023
עלה לאוויר פיצוי בגין אובדן הכנסה לבני משפחה של משרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
22.11.2023
עלה לאוויר פיצוי בגין הוצאות אישיות חריגות למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
22.11.2023
עלה לאוויר החזר חד פעמי עבור תשלום לטיפול בתקלות בית למשפחתו של משרת במילואים במלחמת חרבות ברזל
22.11.2023
עלה לאוויר סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל
22.11.2023
עלה לאוויר פיצוי עבור טיסות וביטולי חופשות לחיילי מילואים שגויסו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל
22.11.2023
עלה לאוויר פיצוי לסטודנט בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות מילואים במלחמת חרבות ברזל
21.11.2023
עלה לאוויר מענק התארגנות ליתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה
21.11.2023
עלה לאוויר אתר שמסייע במימוש זכויות של מי שנפגעו מהמלחמה או מפעולות האיבה
20.11.2023
שמירת טביעת אצבעות גם ללא הסכמת התושב בעת הנפקת תעודת זהות או דרכון, והקפאת האפשרות להגיש בקשה למחיקת טביעות אצבעות מהמאגר הביומטרי. ראו מידע באתר רשות האוכלוסין וההגירה
19.11.2023
עלה לאוויר מקדמות לנפגעים באירועים של מלחמת חרבות ברזל
19.11.2023
עלה לאוויר התנדבות לכיתת כוננות ביישוב
19.11.2023
עלה לאוויר פנייה לרשות המקומית בנושא כיתת כוננות ביישוב
17.11.2023
עלה לאוויר פטור מארנונה למי שפונו או התפנו מבתיהם
16.11.2023
הארכת ההנחה בארנונה ביישובי עוטף עזה רטרואקטיבית מתחילת 2023 ועד סוף 2024 – ראו הנחה בארנונה בישובי עוטף עזה
16.11.2023
עלה לאוויר הגשת בקשה מקוונת לשינוי כתובת מגורים ליישוב מפונה
16.11.2023
עלה לאוויר פטור מארנונה לחטופים ונעדרים
16.11.2023
עלה לאוויר ויתור על ירושה (הסתלקות יורש) בתקופת מלחמת חרבות ברזל
16.11.2023
עלה לאוויר מענק כלכלת הבית למשרתי מילואים פעילים
16.11.2023
עלה לאוויר מענק הוצאות אישיות למי ששירתו במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל
16.11.2023
עלה לאוויר מענק משפחה למי ששירתו במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל
15.11.2023
עלה לאוויר מענק למעונות ומשפחתונים מוכרים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
14.11.2023
עלה לאוויר מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
14.11.2023
עלה לאוויר פיצוי לעסקים קטנים עם מחזור עד 300,000 ש”ח
14.11.2023
עלה לאוויר פיצויים לעסקים עם מחזור מעל 300,000 ש”ח
14.11.2023
עלה לאוויר מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו בתקופת מלחמת חרבות ברזל
13.11.2023
עלה לאוויר הוצאת רישיון לנשיאת נשק
12.11.2023
עלה לאוויר מענקים למימון הוצאות לבני משפחה של שבויים, חטופים ונעדרים
11.11.2023
עלה לאוויר דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
11.11.2023
עלה לאוויר מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל
11.11.2023
עלה לאוויר הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות לעובדים במילואים
09.11.2023
מידע מתעדכן בנושא סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, דירה בהנחה וכו׳. ראו אתר משרד הבינוי והשיכון
09.11.2023
הכנסת אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים. ראו הודעת משרד האוצר (בקרוב נפרסם דפי מידע על המתווה ב”כל זכות”)
08.11.2023
עלה לאוויר ביטול הגבלת חשבון בגין צ’ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל
08.11.2023
הלוואות בסיוע המדינה לעסקים קטנים ובינוניים. ראו פרסום באתר משרד האוצר
08.11.2023
עלה לאוויר מסלול מהיר לבניית ממ”ד במבנים נמוכים (פטור מהיתר בנייה)
06.11.2023
עלה לאוויר גיוס כלי רכב פרטיים, ציוד הנדסי ומתקנים אזרחיים בשעת חירום
06.11.2023
עלה לאוויר מענק אכלוס לתושבים שהתפנו מביתם בתקופת מלחמת חרבות ברזל
04.11.2023
עלה לאוויר מדריך לנפגעים במסיבת נובה ופסיידאק ובני משפחותיהם
04.11.2023
עלה לאוויר הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי הדרום, למפונים מבתיהם, למשרתי המילואים ולמשפחות ההרוגים, החטופים והנעדרים
04.11.2023
עלה לאוויר הקלות בבנקים וחברות כרטיסי האשראי לכלל האוכלוסייה
02.11.2023
היתר להעסיק בני נוער מעל גיל 16 גם לאחר השעה 22:00. ראו מידע ב”כל זכות”
02.11.2023
הקלה בזקיפת שווי שימוש רכב לעובדים בצו 8 או בחל”ת. ראו הודעת רשות המסים
02.11.2023
עלה לאוויר מדריך לעובדים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
02.11.2023
תעריף מופחת בחשבון המים למי שמארחים מפונים, ראו מידע באתר רשות המים
01.11.2023
הארכת אישורים לשימוש בקנאביס רפואי, ראו מידע באתר “כל הבריאות”
01.11.2023
אפשרות לרכוש תרופות למספר ימים. ראו מידע באתר “כל הבריאות”
01.11.2023
הארכה אוטומטית של טפסי 29. ראו הפרסום הממשלתי
01.11.2023
תרומת חלב אם. ראו מידע באתר “כל הבריאות”
31.10.2023
רב-קו ארצי חינם לתושבי הנגב המערבי. ראו הפרסום הממשלתי
31.10.2023
עלה לאוויר מידע בנושא פיצוי על נזק לרכב ביישובי עוטף עזה עקב מלחמת חרבות ברזל
30.10.2023
עלה לאוויר פיצוי למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שפונו מבתיהם ונעדרו מהעבודה
29.10.2023
הפסקה זמנית של אפשרות לעבור מקופת חולים אחת לאחרת. ראו מידע בדף מעבר בין קופות חולים
26.10.2023
הארכת המועד האחרון להגשת תביעות לנזק עקיף בגין מבצע “מגן וחץ” עד 31.12.2023. ראו מידע ב”כל זכות”
26.10.2023
עלה לאוויר זכותון למשפחות של חטופים ונעדרים במלחמת חרבות ברזל
26.10.2023
פורסם היתר להעסקת עובדים צעירים בגילאי 16-18 בעבודת לילה. לעיון בהיתר לחצו כאן
26.10.2023
שינויים והתאמות במשרד התחבורה (רישוי רכב ונהיגה, תחבורה ציבורית, תעופה וכו׳). ראו פרסום באתר משרד התחבורה
25.10.2023
חדשות ופרסומים על הקלות ברשות המסים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ראו פרסום באתר רשות המסים
25.10.2023
שירות הסעות חינם למפונים ששוכנו בבתי מלון בירושלים, אילת וים המלח. ראו פרסום ממשלתי
24.10.2023
הקלות באישורים לעובדים זרים בסיעוד ומוקד למעסיקיהם מיישובים מפונים בצפון ובדרום. ראו הודעת רשות האוכלוסין וההגירה
24.10.2023
עלה לאוויר מדריך למי שפונו או התפנו מבתיהם עקב מלחמת חרבות ברזל
24.10.2023
עלה לאוויר ערך חדש דחיית המועד של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
24.10.2023
עלה לאוויר ערך חדש דחיית המועד של תשלומים לרשויות שונות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
24.10.2023
עלה לאוויר דחיית המועד של פעולה שיש לבצע לפי פסק דין בתקופת מלחמת חרבות ברזל
24.10.2023
עלה לאוויר ערך חדש תשלום מקדמות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ בשל מלחמת חרבות ברזל
23.10.2023
הקלות לצרכני החשמל בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ראו פרסום באתר רשות החשמל
22.10.2023
הארכת תוקף פרופיל סטודנט בתחבורה הציבורית בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ראו הפרסום הממשלתי
22.10.2023
פורסם מידע על זכויות משרתי מילואים שגויסו בצו 8 ראו פרסום באתר “מילואים”
21.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות למי שקרוביהם נהרגו באירועי מלחמת חרבות ברזל
21.10.2023
קבורה במהלך מלחמת חרבות ברזל
19.10.2023
מענק סיוע להתארגנות ראשונית לתושבי עוטף עזה עקב מלחמת חרבות ברזל
18.10.2023
הקלות בהעברת התשלום למשרתי המילואים. ראו מידע באתר הביטוח הלאומי
18.10.2023
הקלות בהפניית אנשים להתנדבות וביטוח אוטומטי של המתנדבים ראו מידע ב”כל זכות” או באתר הביטוח הלאומי
17.10.2023
קבורה זמנית במרכז לנרצחים תושבי הדרום. ראו הפרסום הממשלתי
17.10.2023
הקלות ועדכונים חשובים בנושא חדלות פירעון בתקופת מלחמת חרבות ברזל
17.10.2023
הודעות ועדכונים על פעילות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
16.10.2023
הקלות לנהגים והארכת תוקף רישיונות רכב ונהיגה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
16.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות בנושאי צרכנות במהלך מלחמת חרבות ברזל
16.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות למי שנפגעו פיזית או נפשית במהלך מלחמת חרבות ברזל ולבני משפחותיהם
16.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות למי שמשרתים במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל
16.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים במהלך מלחמת חרבות ברזל
16.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות לעובדים ולמעסיקים במהלך מלחמת חרבות ברזל
15.10.2023
מידע לעמותות ולחברות לתועלת הציבור בתקופת מלחמת חרבות ברזל
12.10.2023
סיוע משפטי חינם לבני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה
11.10.2023
העסקת עובדים בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל
09.10.2023
הארכת המועד להגשת בקשות להארכת רישיון העבודה לעובדים זרים בענף הסיעוד. ראו הפרסום הממשלתי
08.10.2023
מוקדים לפניות הציבור ולבירור מידע במהלך מלחמת חרבות ברזל
08.10.2023
מוקדים לסיוע ותמיכה רגשית מטעם קופות החולים ומרכזי חוסן בעקבות מלחמת חרבות ברזל
08.10.2023
הארכת אשרות שהייה לעובדים זרים ראו הפרסום הממשלתי
08.10.2023
עלה לאוויר דף שאלות ותשובות בנושא מצב מיוחד בעורף אוקטובר 2023 (מבצע חרבות ברזל)
08.10.2023
עלה לאוויר פורטל חרבות ברזל – זכויות במצב חירום

"חרבות ברזל" - עדכונים

יומן עדכונים
יומן עדכונים מלחמת חרבות ברזל

עדכונים שוטפים תאריך העדכון 03.07.2024 עלה לאוויר הגבלת שכר טרחה על טיפול בתביעת תגמולים לפדויי...

ניהול משברים
טיפים לניהול עסקי מוצלח בימי מלחמה ומשבר

בים העסקים הסוער, ניווט במימי המלחמה והמשבר הסוערים דורש יד יציבה וחוש אסטרטגי. כשהעולם מתמודד עם אתגרים...

פייסבוק
כל מה שרציתם לדעת על מיצוי הזכויות שלכם וקבלת מענקים!

https://youtu.be/MLB6I01EzKQ?si=gFcdQwf9vU5gcW-o בעלי עסקים שימו לב! לייב פייסבוק מיוחד – הרצאה...

5
ניהול העסק בזמן מלחמה - המדריך

איך ממשיכים לנהל את העסק בזמן משבר, על אחת כמה וכמה בזמן מלחמה? בריתות אסטרטגיות: הגודל כן קובע בעיתות...

1
חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום

בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, עו”ד רבקה ורבנר, מרכזת...

700
מענק לעצמאים והארכת חל"ד: תכנית הסיוע החדשה למילואימניקים - פורסם בכאן 11

בין סעיפי התוכנית של משרד האוצר ומשרד הביטחון, ישנם פיצוי לעצמאים ובני זוגם, מענקי כלכלת בית, מתווה שיפוי...

1-2-2048x652
תביעת לפיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל – פיצוי הוצאות מזכות

שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש...

4
מלחמת חרבות ברזל, הזירה הכלכלית: התעשייה הישראלית בשעת חירום - פורסם באתר ice

על אף התמודדות עם אי ודאות ומחסור חמור בעובדים, ידעה התעשייה הישראלית להתאושש במהירות, ולהוכיח את נחיצותה...

עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו - נכון ל29.11.23

ממשיכים לסבב שני בכל הכח עם צוות היועצים האלופים שלנו! על מנת לספק לכם כל ערך אפשרי בתחום העיסקי ובכדי...

מדריך עצמאיים
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקים בעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

4
רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש

על מנת להקל על ציבור המייצגים והעסקים, החליט מנהל רשות המסים, מר שי אהרונוביץ, להודיע על הרחבת האפשרות...

תוכן עניינים

תוכן עניינים

קבלת פגישת ייעוץ חינם

פורום המנכ"לים

שלח/י אלינו את המאמר

פורום המנכ"לים

העלאת קבצים: פורמט word בלבד