חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » מאמרים » מיצוי זכויות לקראת סוף שנת הכספים – מדריך

מיצוי זכויות לקראת סוף שנת הכספים – מדריך

לקראת סוף שנת המס אתם יכולים לחסוך הרבה כסף
 
מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2022 תסתיים
 
שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה, וחלקן אפילו רק עד סוף נובמבר

חודשים נובמבר ודצמבר מעניקים חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך לכם הרבה כסף.

 • מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2022 תסתיים.
 • שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה.
 • המדריך מפרט את הזכויות עבור עובדים עצמאים ומעסיקים.

זכויות עובדים עצמאים ומעסיקים

שאלה/סיטואציהמה עליכם לעשות?מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר?
האם הפקדתם השנה סכומים כלשהם לביטוח הפנסיוני?
 • החל משנת 2017 עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני (מלבד עובדים שבשנת 2017 כבר עברו את גיל 55).
 • שיעור ההפקדות נע בין 4.45% – 12.55% מההכנסה בהתאם לגובה ההכנסה, כאשר על כל שקל שמעבר לשכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לביטוח הפנסיוני.
 • עובד עצמאי רשאי להגדיל את ההפרשות לביטוח הפנסיוני אל מעבר למה שנדרש בחוק וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.
 • מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה. (זאת רק אם גובה הכנסותיו מחויב בניכוי מס הכנסה. עובד עם הכנסות נמוכות שמהן לא מנוכה מס הכנסה לא ייהנה מהטבת המס).
 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה.
 • עובד עצמאי רשאי להגדיל את גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד 16.5% מהכנסתו וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.
 • הפקדה של עצמאים לביטוח פנסיוני לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • כדי ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2022 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.

האם גובה הכנסותיכם בשנה זו מגיע לדרגה של תשלום מס הכנסה?

יש לכם סכומים פנויים ומחפשים אפיק השקעה פטור ממס?

 • עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי עד 4.5% מההכנסה השנתית ועד 12,150 ₪ בשנה (נכון ל-2022) לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס שתתבטא בהקטנת גובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ניתן להפקיד סכומים נוספים אך הם לא יזכו בהטבת המס).
 • בנוסף, רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,960 ₪ (נכון ל-2022) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים).
 • עובד עצמאי שמפקיד סכומים לקרן השתלמות עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.
 • הטבה אחת מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה שבה ביצע את ההפקדות (כל עוד ההפקדות אינן עולות על 4.5% מההכנסה השנתית ועד 12,150 ₪ בשנה (נכון ל-2022).
 • ההטבה השנייה פוטרת את העובד מתשלום רווחי הון על הרווחים שתשיג קרן ההשתלמות על כל הסכומים שהופקדו מדי שנה לא עלו על 18,960 ₪ (נכון ל-2022) בכל שנה ובתנאי שכספים אלה נמשכו לאחר 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים).
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • כדי ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2022 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו בפועל לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה. לא ניתן להפקיד את הכספים בשנה הבאה ולקבל הטבת מס בדיעבד על השנה הנוכחית.
מידע שעשוי לעניין אותך
שאלה/סיטואציהמה עליכם לעשות?מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר?
התחלתם להעסיק עובד חדש במהלך השנה וטרם העברתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבורו?אם העסקתם עובד חדש שבעת תחילת עבודתו כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, עליכם להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כל תקופת עבודתו וזאת לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד זה לפני שמסתיימת שנת המס.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2021?
 • מהרו להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר הקרוב אליכם.
 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת.
 • עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך 2021, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2021 אך ורק בסניפי הדואר, עד 25.12.2022. (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2023).
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020?
 • אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת 2020 ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 • שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2020 ללא הליך מיוחד, וזאת עד סוף דצמבר 2022.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2020 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2022.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2020 ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר 2022.
 • לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת 2020.
האם אתם משלמים את דמי הביטוח הלאומי שלא באמצעות הוראת קבע בבנק?ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום לביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק.
 • דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל במהלך שנת המס מוכרים כהוצאה מוכרת באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם.
 • עובד עצמאי המשלם את דמי הביטוח הלאומי באמצעות הוראת קבע בבנק, יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה), כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום, וכך יוכל להקטין את גובה המס שעליו לשלם באותה שנה, למרות שבפועל העביר את התשלום בשנה שלאחריה.
 • מי שיחתום על הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום שיבוצע ב-22.01.2023 כהוצאה מוכרת לשנת 2022, וכך יקטין את גובה המס של שנת 2022. תשלום בצורה אחרת יאפשר לעובד העצמאי לזקוף את התשלום כהוצאה מוכרת רק עבור הכנסה של 2023.
מידע שעשוי לעניין אותך

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

תוכן עניינים מדריך זה מציג לכם מידע בדבר ההקלות המגיעות לכם במסגרת תיאום המס והאפשרויות השונות לעריכת תיאום מס. הקלות במס ותיאום מס אם אתם זכאים על פי החוק להקלות במס, תוכלו לבקש אותן ממעסיקיכם, מפקיד השומה או ממייצג (המורשה לערוך תיאום מס במערכת המייצגים). דוגמאות להקלות במס נקודות זיכוי עבור ילדים, עולים חדשים, תושבי יישוב המזכה בהנחה במס, ילדים עם מוגבלות, זכאות לתואר אקדמי או לימודי מקצוע, תרומה למוסד ציבורי, חיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי, משפחה חד הורית ואחרים. תיאום מס התיאום ייערך במקרים הבאים: אם יש לכם הכנסות ממספר משלמים. אם אתם זכאים להקלות במס. לתשומת ליבכם: אם יש לכם הכנסות ממספר משלמים ואינכם עורכים תיאום מס, על המעסיק או המשלם שאינו העיקרי, לנכות מס מרבי מהכנסתכם. תיאום המס ימנע תשלום מס עודף במהלך שנת המס. שיעור המס הנקבע בתיאום המס אינו סופי. חישוב המס הסופי ייקבע רק לאחר הגשת דו”ח שנתי. כיצד עורכים תיאום מס ומקבלים הקלות במס על ידי המעסיק? הקלות ותיאום מס על ידי המעסיק בקשה להקלות ולתיאום מס על ידי המעסיק, תוגש על גבי כרטיס עובד (טופס 101) שממלא כל עובד עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס: יש למלא את כל הפרטים ולצרף אישורים ומסמכים מאמתים, כמצוין בטופס. יש לציין בטופס מהו מקום העבודה העיקרי שלכם, בו ניתנות לכם נקודות הזיכוי ומדרגות המס. המעסיק יכול לערוך לכם תיאום מס ובהתאם לכך לנכות את המס משכרכם. הקלות במס יינתנו על ידי המעסיק העיקרי בלבד. הקלות ותיאום מס באמצעות היישום באינטרנט להגשת בקשה לתיאום מס ולהקלות יש להיכנס ליישום תיאום מס ולהזין את כל הנתונים הנדרשים. מתאים לכל סוגי ההכנסות וההקלות, ללא הגבלה על מספר הפעמים בשנה, וללא תקרת הכנסה. לקבלת דברי הסבר והנחיות, ניתן להיעזר בהסברים והנחיות המופיעים ביישום. לאחר עדכון הנתונים במערכת, ניתן להדפיס, לשמור או להעביר מיד את האישורים על ניכוי מס במקור עבור כל אחד מהמשלמים. בחלק מהמקרים תתבקשו לצרף מסמכים, בהתאם לפירוט שיוצג לכם. בקשות אלה תועברנה לטיפול המשרד שיפיק את האישורים תוך 5 ימי עבודה. הקלות ותיאום מס על ידי פקיד השומה להגשת בקשה להקלות במס ולתיאום מס על ידי פקיד השומה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה (טופס 116) ולצרף אישורים ומסמכים מאמתים, כמצוין בטופס. ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות הדואר. להגיש בצירוף מעטפה עם שמכם והכתובת אליה אתם מעוניינים שיישלח תיאום המס, בעמדת המודיעין. בבקשה לתיאום מס יש לציין את כל מקורות ההכנסה ואת מספר תיק הניכויים של כל מעסיק או משלם ויש לדווח גם על הכנסות מחליפות שכר (כגון: דמי אבטלה וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי החייבות במס). פקיד השומה יקבע בהתאם לנתוניכם, את שיעור המס השנתי שיש לנכות מכלל הכנסותיכם. האישורים ימתינו לכם ביישום לתיאום מס תוך 5 ימי עבודה, ותוכלו להדפיס אותם לתשומת ליבכם: אם יש לכם תיק במס הכנסה, ייערך תיאום המס במשרד השומה בו מתנהל תיקכם, אחרת – במשרד השומה באזור מגוריכם. תיאומי מס בתל אביב – לכלל הלקוחות תושבי תל-אביב שאין להם תיק פעיל ברשות המסים וללקוחות עם תיק פעיל באחד ממשרדי מס הכנסה בתל-אביב, ייערכו במשרדי מס הכנסה תל-אביב 5, קריית הממשלה תל-אביב, דרך מנחם בגין 125, קומה 14. הקלות ותיאום מס באמצעות מייצג מייצג (רואה חשבון או יועץ מס) המורשה לייצג על פי סעיף 236 לפקודת מס הכנסה, הרשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר למחשב שירות עיבודים ממוכנים (שע”ם), יכול להגיש עבורכם בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס. מגישי בקשה לתיאום מס, שאין להם תיק במס הכנסה, יכולים לערוך תיאום מס אצל מייצג, רק אם הכנסותיהם ממשכורת נמוכות מ- 316,536 ₪ בשנת המס 2021. תיאומי מס באמצעות מייצג ייערכו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים: משכורת, קצבה, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, בוחנים וספורטאים (עצמאים). ביישום לתיאום מס תוכלו להסמיך מייצג לערוך תיאום מס עבורכם, בהתאם לכללים ולמפורט ביישום. מסמכים שיש לצרף לבקשה להקלה ולתיאום מס לפניכם דוגמאות למסמכים מאמתים, שיתכן ותתבקשו לצרף לבקשה להקלה ולתיאום מס מקוון. כמו כן, בבקשה לתיאום מס במשרד מס הכנסה חייבים לצרפם: תצלום תלושי משכורת או קצבה מכל המעסיקים או המשלמים. אם אין בידיכם תלושי משכורת, עליכם לצרף מסמך מהמעסיק המציין את אופן ההעסקה ואת השכר ואת מספר תיק הניכויים של המעסיק. אישורים על תשלומים אחרים כגון שכר מרצים, שכר סופרים, אמנים ואחרים. אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה ואחרים. תעודת עיוור או אישור פקיד שומה על זכאות לפטור עבור נכות. תעודת עולה. גמלאים שלא נקבע להם אחוז פטור מהקצבה יצרפו לתלושי הקצבה גם את הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161) הכוללת אישורים על פיצויים, מענקי פרישה, ימי מחלה, חודשי הסתגלות ואחרים. מי שהגיע לגיל פרישה בשנת 2012 ואילך מומלץ לערוך “קיבוע זכויות” בהתאם לבקשה שתוגש על גבי טופס 161ד. אישור תושבות למתגוררים ביישוב המזכה את תושביו בהנחות במס. צילום תעודת הערכה מצה”ל הכוללת את תקופת השירות ותאריך השיחרור או אישור דומה משירות לאומי. אישור זכאות לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע ובקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי או תעודת מקצוע. קבלות מקוריות על תרומות למוסד ציבורי מאושר. תוקף אישורי תיאום המס אישור למעסיק על תיאום מס תקף לשנה שלמה, כלומר עד ליום 31.12.2021. אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים ששימשו בסיס להקלה במס או לתיאום המס, יש לערוך תיאום מס חדש. רשות המסים מודיעה בתחילת שנה על הארכה של חודשיים לתוקפם של אישורי תיאום מס למשכורת, שהונפקו למעסיקים בשנה קודמת. כלומר, עד לתשלום משכורת פברואר או עד ליום 13.03 לשנה שאחריה, לפי המוקדם. אם קיבלתם מרשות המסים הודעה על הארכת תוקף האישורים שבידיכם לשנה נוספת ולא חל שינוי בהכנסותיכם או בנתונים האישיים שלכם, תוכלו להשתמש באישורים שתוקפם הוארך ולהעבירם למעסיקים הרלוונטיים. לתשומת ליבכם: דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק. המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לבני שני המינים. קבצים להורדה הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד -טופס 161 בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס – טופס 116  מקור מידע דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 01.01.2022 מקור: רשות המסים בישראל » מס הכנסה עוד מדריכים… מדריך סכומים ושיעורים במע”מ המדריך להתמודדות עם בדידות המנכ”ל למה חובה לבצע אבחון ארגוני אחת לשנה כל שנה? המדריך לחיסכון בניהול משק הרכב והדלק בארגון החוק לצמצום השימוש במזומן – שאלות & תשובות המדריך לחוק לצמצום השימוש במזומן מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק מדריך סכומים ושיעורים במע”מ 19 אוקטובר 2022 במדריך זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף הסעיף בחוק… קרא עוד » המדריך להתמודדות עם בדידות המנכ”ל

קרא עוד »
שאלה/סיטואציהמה עליכם לעשות?מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר?
האם אתם מוגדרים כ”עוסק פטור” במע”מ ומחזור העסקאות שלכם השנה עשוי להיות גבוה מ-102,292 ₪ (נכון לשנת 2022)?
 • ניתן לדחות את מועד קבלת תקבולים מלקוחות אל השנה הבאה כדי שסך התקבולים שתקבלו עד סוף השנה לא יעלה על 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022) ותוכלו להמשיך ולהיחשב כ”עוסק פטור”.
 • לחלופין, תוכלו לפנות אל משרד מע”מ האזורי ולשנות את מעמדכם לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו (לא הרווח) בשנה קלנדרית אינו עולה על 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע”מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע”מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע”מ, ובמקביל הוא אינו רשאי לקזז מע”מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים “קטנים” בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע”מ.
 • גידול בהכנסות אל מעבר ל-102,292 ₪ (נכון לשנת 2022), ישלול מאותו עובד את ההטבות הללו (ומאידך הוא יוכל לקזז תשלומי מע”מ שהוציא לטובת העסק).
 • במקרה של הכנסות גבוהות במהלך השנה, דחיית תקבולים (תשלומים מלקוחות) אל השנה האזרחית הבאה עשויה לסייע לאותו עובד להיחשב כעוסק פטור וליהנות מההטבות הללו.
מקור
עוד מדריכים...
הונאה
הונאת מנכ"ל והונאת ספק-לקוח

תוכן עניינים קיבלתם הודעה מבכיר בארגון או מלקוח עם בקשה לשינוי פרטים בהעברת כספים? כך תוודאו...

מדריל למעסיק
מדריך למעסיק לניהול עובדים – חלק 2

מדריך למעסיק לניהול עובדים – חלק 2 מטרת המדריך: המדריך מציג תקציר של מה נדרש מבחינת החוק ממי...

דמוגרפיה-של-עסקים
מדריך למעסיק לניהול עובדים - חלק 1

מדריך למעסיק לניהול עובדים – חלק 1 מטרת המדריך: המדריך מציג תקציר של מה נדרש מבחינת החוק ממי...

2021
דע זכויותיך וחובותיך במס הכנסה - מדריך

דע זכויותיך וחובותיך – חוברת דיגיטלית לשנת 2021   מקור אתר מס הכנסה עוד מדריכים… מדריך...

ניהול פיננסי
מדריך איך להתנהל מול רואה החשבון ושאר יועצים

מהי מטרת הדו”ח השנתי? איך להתנהל מול רואה החשבון וכיצד להכין נכון את החומרים. מאמר מאת: משה הדס,...

תיאום-מס
מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

תוכן עניינים מדריך זה מציג לכם מידע בדבר ההקלות המגיעות לכם במסגרת תיאום המס והאפשרויות השונות לעריכת...

מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס
מדריך סכומים ושיעורים במע"מ

במדריך זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף הסעיף...

ceo34
המדריך להתמודדות עם בדידות המנכ"ל

כאשר אנו חושבים על תפקיד המנכ”ל אנחנו רואים לנגד עינינו את היוקרה של התפקיד: תנאים מפליגים, שכר...

אבחון ארגוני
למה חובה לבצע אבחון ארגוני אחת לשנה כל שנה?

  אבחון ארגוני אבחון ארגוני הוא צילום תמונת מצב ארגונית שמאפשרת למקבלי ההחלטות להבין ולזהות תהליכים מרכזיים...

עיצוב ללא שם (1)
המדריך לחיסכון בניהול משק הרכב והדלק בארגון

“ברבור שחור”, “סכין נופלת” או “גבינה שזזה” הן רק מקצת מהמטפורות בהן...

שאלות ותשובות חוק מזומן
החוק לצמצום השימוש במזומן - שאלות & תשובות

מהן ההגבלות על השימוש במזומן בקבלה/תשלום הלוואות ותרומות? ההגבלות חלות על עוסק (במסגרת עסקו) ועל האדם...

1 2

תוכן עניינים

תוכן עניינים

קבלת פגישת ייעוץ חינם

פורום המנכ"לים

שלח/י אלינו את המאמר

פורום המנכ"לים

העלאת קבצים: פורמט word בלבד